Aktuelt

Professionel praksisudvikling

Hvordan klæder du medarbejdere på til at udvikle kvaliteten af deres professionelle opgaveløsning til gavn for borgere, samarbejdspartnere og organisationen?

I de senere år har velfærdsopgaven ændret sig markant, og det stiller nye krav til medarbejdernes kompetencer og forvaltning af egen professionelle faglighed og position. På den systemiske medarbejderuddannelse ‘Den Professionelle Praktiker’ arbejder vi med kommunikation, praksisudvikling og etik. Her bliver medarbejderne klædt på til at arbejde professionelt involverende, motiverende, tværgående og samskabende.

Se filmen og resulatet af et tæt samarbejde med Voksen Handicap, Aarhus Kommune, som i flere år har været tæt samarbejdspartner omkring professionel praksisudvikling.

STÅ STÆRKERE SOM LEDER OG KONSULENT

Har du også oplevet, at det er svært at få omsat det, du har lært på en uddannelse, i praksis bagefter? Problemet med de fleste efter- og videregående uddannelser er, at undervisningen er adskilt fra den organisatoriske praksis, hvor den skal virke og skabe værdi. Derfor tager vi nu uddannelserne med ud i praksis. Du får mulighed for at få sparring, rådgivning og feedback i din organisation – ift. dine personlige og organisatoriske udviklingsmål. Få pladser tilbage på ‘Leder- og konsulentuddannelsen’ med start 7. marts 2017, og på overbygningen ’Strategisk relationel ledelse’ med start 21. marts 2017. Se filmen 

Vi kan mærke effekten

De sidste 10 år har MacMann Berg skabt specialdesignede lederforløb for Børne- og Unge Forvaltningen i Københavns Kommune. Derudover har MacMann Berg samarbejdet med flere daginstitutioners Klynger om lokal strategi, ledelse og medarbejderudvikling og med forvaltningen om at implementere Digital Daginstitution.

Specifikt har de specialdesignede lederforløb gennem en række fælles systemiske værktøjer skabt en generel professionalisering af ledelsen, hvilket har resulteret i udviklingen af et fælles sprog. Det betyder at det nu er nemmere at fokusere på kerneopgaven og den egentlige heraf.

”En stor del af forståelsesrammen er fælles, fordi lederne har været på de samme uddannelser og har fået samme systemiske værktøjer, begynder man også i praksis at have en kobling mellem den måde man bruger værktøjerne, og den måde man taler om det på. Så det er hele måden tingene er tænkt sammen på, som er interessant ved denne her uddannelse. Det er dér vi kan mærke effekten”.

Chefkonsulent i Dagtilbudsgruppen Sadedin Jepsen

Ledelsesudvikling i Siemens Wind Power

Gennem de sidste to år har MacMann Berg fulgt en topleder i Siemens Wind Power. Topleder og konsulent gik side om side i lederens daglige praksis og tog lærings- og udviklingsafsæt derfra. Arbejdsformen var meget effektfuld og bidrog på en helt anden måde end vanlig coaching, som ofte praktiseres adskilt fra den praksis, hvor udfordringerne er. I stedet for at tale om praksis, blev den konkrete ledelsespraksis et aktivt læringsrum, som skabte ny og bedre ledelse – i praksis.

Ken Sørensen VP fra Siemens og nu CEO hos ALL NRG Group

Se filmen med resultaterne af samarbejdet.

Uddannelser

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Med vores systemiske leder- og konsulentuddannelse får du teori koblet til praksis, så du kan bruge det i din daglige ledelse. Du får trænet at håndtere vigtige samtaler og styre strategiske processer. Læse mere om uddannelsen og læs også om, hvad tidligere studerende mener. Du kan også se vores video om uddannelsen her.

Uddannelse i Strategisk Relationel Ledelse

Vi fortsætter succesen med vores lederuddannelse i Strategisk Relationel Ledelse.

Læs mere om uddannelsen og læs også om, hvad tidligere studerende mener. Du kan også se vores video om uddannelsen.

Konsulentydelser

MacMann Berg løser opgaver inden for et bredt felt af ledelse og organisationsudvikling til mange forskellige typer af virksomheder, organisationer og institutioner. Både store og små.

Klik her for at se alle vores konsulentydelser

Organisationsudvikling

Hos MacMann Berg har vi fokus på mennesker, samarbejde og kommunikation i et systemisk perspektiv – den anerkendende tilgang.

Vi skræddersyr konsulentydelser og proces-forløb, hvor fællesnævneren er at øge kvaliteten i opgaveløsningen, udvikle samarbejdsklimaet og fremme sunde relationer.

Aktiviteter