Specialestuderende

Vores specialestuderende

Pernille:

Pernille skriver sit speciale i samarbejde med MacMann Berg og er ved at afslutte sin kandidatuddannelse i Uddannelsesvidenskab ved Aarhus Universitet. Med denne uddannelse fokuserer Pernille særligt på organisatoriske læreprocesser samt udvikling og evaluering af udviklings- og uddannelsesforløb. I efteråret 2016 var Pernille en del af MacLab, hvor hun i samarbejde med de øvrige praktikanter arbejdede med konceptudvikling af uddannelsen Fremtidens Ledelse samt arbejdede med kvalitetssikring af MacMann Bergs konsulentydelser og lederuddannelser. Med afsæt i dette arbejde kombineret med sin uddannelsesvidenskabelige interesse for læring opstod en interesse for at undersøge samspillet mellem uddannelse og arbejde/organisation i sin specialeafhandling.

Specialet omhandler læringstransfer mellem lederuddannelse og ledelsespraksis. I samarbejde med MacMann Berg og en case virksomhed undersøges, hvordan uddannelsesbaseret læring indtænkes og forankres i den organisatoriske og ledelsesmæssige praksis. Særligt fokuseres på, hvordan forskellige aspekter i den organisatoriske og ledelsesmæssige praksis påvirker transferprocessen samt hvordan organisationen kan opbygge en organisatorisk transferkompetence.