Aktuelt

Ledelsesudvikling i Siemens Wind Power

Gennem de sidste to år har MacMann Berg fulgt en topleder i Siemens Wind Power. Topleder og konsulent gik side om side i lederens daglige praksis og tog lærings- og udviklingsafsæt derfra. Arbejdsformen var meget effektfuld og bidrog på en helt anden måde end vanlig coaching, som ofte praktiseres adskilt fra den praksis, hvor udfordringerne er. I stedet for at tale om praksis, blev den konkrete ledelsespraksis et aktivt læringsrum, som skabte ny og bedre ledelse – i praksis.

Ken Sørensen VP fra Siemens og nu CEO hos ALL NRG Group

Se filmen med resultaterne af samarbejdet.

Vi kan mærke effekten

De sidste 10 år har MacMann Berg skabt specialdesignede lederforløb for Børne- og Unge Forvaltningen i Københavns Kommune. Derudover har MacMann Berg samarbejdet med flere daginstitutioners Klynger om lokal strategi, ledelse og medarbejderudvikling og med forvaltningen om at implementere Digital Daginstitution.

Specifikt har de specialdesignede lederforløb gennem en række fælles systemiske værktøjer skabt en generel professionalisering af ledelsen, hvilket har resulteret i udviklingen af et fælles sprog. Det betyder at det nu er nemmere at fokusere på kerneopgaven og den egentlige heraf.

”En stor del af forståelsesrammen er fælles, fordi lederne har været på de samme uddannelser og har fået samme systemiske værktøjer, begynder man også i praksis at have en kobling mellem den måde man bruger værktøjerne, og den måde man taler om det på. Så det er hele måden tingene er tænkt sammen på, som er interessant ved denne her uddannelse. Det er dér vi kan mærke effekten”.

Chefkonsulent i Dagtilbudsgruppen Sadedin Jepsen

Vi taler ikke bare om sammenhængskraften - vi har den

MacMann Berg har sammen med Børnefortællingen, et samarbejde mellem fire daginstitutioner i Københavns kommune, udviklet en specialdesignet lederuddannelse med fokus på lokal strategi, ledelse og medarbejderudvikling.

Særligt har samarbejdet skabt et fælles mindset og et fælles sprog for ledelse, der har resulteret i en bedre dialog mellem ledelse og medarbejdere. Uddannelsen kobler teori og praksis insisterende tæt sammen, og skaber et tydeligt fokus på kerneopgaven. Det løfter både kvaliteten af den pædagogiske praksis og samarbejdet på tværs.

”Det er ikke bare os ledere, der har fået et fælles ståsted, det har medarbejderne også. Selvom de er i fire forskellige enheder, ser de hinanden som kollegaer. Det har en kæmpe betydning, når vi mødes, at vi har samme ståsted og et fælles udgangspunkt. Vi ved, hvad vi snakker om, og vi ved hvor vi skal hen. Det er sammenhængskraft.”

(Lisbet Nørlund, leder af de fire dagsinstitutioner – klyngen Børnefortællingen)

Se videoen her

MacMann Berg i Grønland

De seneste fire år har konsulenter fra MacMann Berg arbejdet med lederudvikling på forskellige niveauer i det Grønlandske sundhedsvæsen.

I 2015 ønskede Sundhedsledelsen og HR at initiere et ambitiøst lederudviklingsforløb for alle ledere i hele det Grønlandske Sundhedsvæsen koblet tæt til praksis, som en del af kompetenceudviklingsstrategien i Sundhedsvæsenet (SHV).

Anne Meelsen og Nicolai Houe, chefkonsulenter i MacMann Berg, har indtil nu haft fem hold igennem dette lederudviklingsforløb.

”Vi gennemfører forløbene på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, og lederne fra alle grupper og på alle niveauer i sundhedsvæsenet flyver hertil fra nord, syd, øst og vest for at deltage i uddannelsens to moduler. Målet for det specialudviklede lederforløb har blandt andet været at udvikle et fælles sprog for ledelse samt at fremme den ledelsesfaglige sammenhængskraft i hele det Grønlandske sundhedsvæsen” – fortæller Anne

Under hele forløbet har der været et særligt fokus på at lederudvikling, kommunikation, adfærd og hvordan værdier forankres i praksis. Mellem modul 1 og 2 arbejder lederne derfor i grupper på tværs af regioner, specialer, og lederpositioner med meget forskellige praksisprojekter.

Anne, der har været konsulent på lederudviklingsforløbet siden det først blev søsat er begejstret for deltagernes store engagement:

Alle ledere har bidraget så positivt og energisk, så der er alle muligheder for, at dette forløb giver den ønskede effekt i daglig ledelses praksis. Den respons vi får fra deltagerne fortæller os, at de finder læringsudbyttet yderst brugbart og mærker en positiv effekt i deres daglige ledelsespraksis

Uddannelser

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Med vores systemiske leder- og konsulentuddannelse får du teori koblet til praksis, så du kan bruge det i din daglige ledelse. Du får trænet at håndtere vigtige samtaler og styre strategiske processer. Læse mere om uddannelsen og læs også om, hvad tidligere studerende mener. Du kan også se vores video om uddannelsen her.

Uddannelse i Strategisk Relationel Ledelse

Vi fortsætter succesen med vores lederuddannelse i Strategisk Relationel Ledelse.

Læs mere om uddannelsen og læs også om, hvad tidligere studerende mener. Du kan også se vores video om uddannelsen.

Konsulentydelser

MacMann Berg løser opgaver inden for et bredt felt af ledelse og organisationsudvikling til mange forskellige typer af virksomheder, organisationer og institutioner. Både store og små.

Klik her for at se alle vores konsulentydelser

Organisationsudvikling

Hos MacMann Berg har vi fokus på mennesker, samarbejde og kommunikation i et systemisk perspektiv – den anerkendende tilgang.

Vi skræddersyr konsulentydelser og proces-forløb, hvor fællesnævneren er at øge kvaliteten i opgaveløsningen, udvikle samarbejdsklimaet og fremme sunde relationer.

Aktiviteter