Aktuelt

International konference om Relationel velfærd

MacMann Berg inviterer til international konference, d. 22.-24. juni 2016, sammen med en række danske samarbejdspartnere.

Oplev et unikt møde imellem internationale forskere, praktikere, eksperter, konsulenter og mange andre aktører ind i dagsordenen Relationel Velfærd.

Ambitionen er at udvikle og dele viden og erfaring om, hvordan vores velfærd bevæger sig væk fra serviceydelser og til i langt højere grad at basere sig på et øget samarbejde med borgerne.

Glæd dig til tre intense konferencedage i Aarhus med et rigtig spændende program.

Læs mere og tilmeld dig her

MacMann Berg i Grønland

De seneste fire år har konsulenter fra MacMann Berg arbejdet med lederudvikling på forskellige niveauer i det Grønlandske sundhedsvæsen.

I 2015 ønskede Sundhedsledelsen og HR at initiere et ambitiøst lederudviklingsforløb for alle ledere i hele det Grønlandske Sundhedsvæsen koblet tæt til praksis, som en del af kompetenceudviklingsstrategien i Sundhedsvæsenet (SHV).

Anne Meelsen og Nicolai Houe, chefkonsulenter i MacMann Berg, har indtil nu haft fem hold igennem dette lederudviklingsforløb.

”Vi gennemfører forløbene på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, og lederne fra alle grupper og på alle niveauer i sundhedsvæsenet flyver hertil fra nord, syd, øst og vest for at deltage i uddannelsens to moduler. Målet for det specialudviklede lederforløb har blandt andet været at udvikle et fælles sprog for ledelse samt at fremme den ledelsesfaglige sammenhængskraft i hele det Grønlandske sundhedsvæsen” – fortæller Anne

Under hele forløbet har der været et særligt fokus på at lederudvikling, kommunikation, adfærd og hvordan værdier forankres i praksis. Mellem modul 1 og 2 arbejder lederne derfor i grupper på tværs af regioner, specialer, og lederpositioner med meget forskellige praksisprojekter.

Anne, der har været konsulent på lederudviklingsforløbet siden det først blev søsat er begejstret for deltagernes store engagement:

Alle ledere har bidraget så positivt og energisk, så der er alle muligheder for, at dette forløb giver den ønskede effekt i daglig ledelses praksis. Den respons vi får fra deltagerne fortæller os, at de finder læringsudbyttet yderst brugbart og mærker en positiv effekt i deres daglige ledelsespraksis

Skoleudvikling - gennem bedre ledelse

Det sidste år har MacMann Berg arbejdet tæt sammen med Rødovre kommune omkring skoleudvikling gennem bedre ledelse. Skoleledelserne fra alle kommunens skoler har gennemført et kompetenceudviklingsforløb med fokus på strategisk relationel ledelse i en skolekontekst – med en tæt og insisterende praksiskobling under hele forløbet.

Det er helt klart, at kvaliteten er steget voldsomt. Det at vi nu har en fælles referenceramme at snakke ud fra, det har haft en enorm betydning på kvaliteten af ledelsen. De (red: MacMann Berg) er irriterende insisterende, og de gør det hamrende professionelt, siger skolechef John Kronbak fra Rødovre kommune med et smil.

Se filmen med resultaterne af samarbejdet.

Vi kan mærke effekten

De sidste 10 år har MacMann Berg skabt specialdesignede lederforløb for Børne- og Unge Forvaltningen i Københavns Kommune. Derudover har MacMann Berg samarbejdet med flere daginstitutioners Klynger om lokal strategi, ledelse og medarbejderudvikling og med forvaltningen om at implementere Digital Daginstitution.

Specifikt har de specialdesignede lederforløb gennem en række fælles systemiske værktøjer skabt en generel professionalisering af ledelsen, hvilket har resulteret i udviklingen af et fælles sprog. Det betyder at det nu er nemmere at fokusere på kerneopgaven og den egentlige heraf.

”En stor del af forståelsesrammen er fælles, fordi lederne har været på de samme uddannelser og har fået samme systemiske værktøjer, begynder man også i praksis at have en kobling mellem den måde man bruger værktøjerne, og den måde man taler om det på. Så det er hele måden tingene er tænkt sammen på, som er interessant ved denne her uddannelse. Det er dér vi kan mærke effekten”.

Chefkonsulent i Dagtilbudsgruppen Sadedin Jepsen

Uddannelser

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Med vores systemiske leder- og konsulentuddannelse får du teori koblet til praksis, så du kan bruge det i din daglige ledelse. Du får trænet at håndtere vigtige samtaler og styre strategiske processer. Læse mere om uddannelsen og læs også om, hvad tidligere studerende mener. Du kan også se vores video om uddannelsen her.

Uddannelse i Strategisk Relationel Ledelse

Vi fortsætter succesen med vores lederuddannelse i Strategisk Relationel Ledelse.

Læs mere om uddannelsen og læs også om, hvad tidligere studerende mener. Du kan også se vores video om uddannelsen.

Konsulentydelser

MacMann Berg løser opgaver inden for et bredt felt af ledelse og organisationsudvikling til mange forskellige typer af virksomheder, organisationer og institutioner. Både store og små.

Klik her for at se alle vores konsulentydelser

Organisationsudvikling

Hos MacMann Berg har vi fokus på mennesker, samarbejde og kommunikation i et systemisk perspektiv – den anerkendende tilgang.

Vi skræddersyr konsulentydelser og proces-forløb, hvor fællesnævneren er at øge kvaliteten i opgaveløsningen, udvikle samarbejdsklimaet og fremme sunde relationer.

Aktiviteter